Vận chuyển và Giao nhận

a) Các phương thức giao hàng:
Ushop Giao hàng tại địa chỉ người dùng yêu cầu khi đặt hàng.

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng:
Ushop giao hàng sau 2-5 ngày làm việc (không bao gồm chủ nhật, ngày nghỉ lễ) tùy khu vực giao hàng, thời gian giao hàng dự kiến cũng sẽ được hiển thị khi người dùng đặt hàng.

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng, nếu có:
Ushop giao hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

d) Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.
Đơn vị cung cấp dịch vụ logistic có trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao nhận hàng hóa (ảnh chụp và chữ ký người nhận hàng) tới người mua và người bán khi có yêu cầu.